NGỌC RỒNG ONLINE - SHOP VẬT PHẨM NRO

Shop bán vật phẩm của View6sao !

Lưu ý: Nick đựng vật phẩm có thể là nick đăng kí thật, Sau khi mua thì các bạn vào giao dịch đồ sang nick của mình !

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 207,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 259,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 119,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 149,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 95,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 119,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 71,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 89,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 183,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 229,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 439,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 549,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 119,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh:
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 149,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 175,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 219,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 256,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 320,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,440,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 1,800,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 112,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 140,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Rada
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 79,200 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 99,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 71,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 89,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 87,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 109,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 87,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 109,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 69,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 79,200 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ:
TIỀN CARD: 99,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 79,200 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 99,000 VNĐ