RANDOM NGỌC RỒNG VÍP

DichVuGame.Vn được quản lý bởi View6sao TV - Kênh youtube với hơn 200k sub

Random cao cấp Game Ngọc Rồng Online quay 200k khi quay sẽ trúng Nick siêu ngon
Tỷ lệ nick có bông tai 90% CỰC CAO
Phần thưởng có thể nhận được các bạn xem ở dưới
Tiền nào của đấy vòng quay 200k SIÊU VIP toàn ra nick ngon đảm bảo 100%

;

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,240,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,800,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,240,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,800,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,240,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,800,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,080,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,600,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,080,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,600,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,000,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,000,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,000,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,920,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,400,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,920,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,400,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,904,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,380,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,840,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,840,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,760,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,760,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,728,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,160,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,728,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,160,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,680,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,680,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,600,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,000,000 VNĐ