NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #57521

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 200,000 VNĐ
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ

Máy chủ: 7 Sao

Hành tinh: Trái đất

Đăng ký:

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: gia re

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #57521