NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #53968

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 64,000 VNĐ
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ

Máy chủ: 5 Sao

Hành tinh: Namek

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Sét PST: Không

Nổi bật: Acc namec win doanh trại tặng ngọc ( có pt kẹp )

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #53968