NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #57526

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 144,000 VNĐ
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ

Đã bán lúc: 24/03/2021 03:35

Máy chủ: 7 Sao

Hành tinh: Namek

Đăng ký:

Vật phẩm: Giày

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: gia re

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #57526