NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #8524

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 1,680,000 VNĐ
TIỀN CARD: 2,100,000 VNĐ

Máy chủ: 5 Sao

Hành tinh: Xayda

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: Có x2 avatar vip, 470 ngọc hs.

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #8524