LIÊN QUÂN MOBILE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #65217

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 48,000 VNĐ
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ

Bảng ngọc:

Vàng:

Ruby:

Quân huy:

Rank: Vàng IV

Nổi bật: trắng 100%

Hình ảnh chi tiết của tài khoản LIÊN QUÂN MOBILE #65217