LIÊN QUÂN MOBILE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #65211

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 24,000 VNĐ
TIỀN CARD: 30,000 VNĐ

Bảng ngọc: 11

Vàng: 1

Ruby: 1

Quân huy: 1

Rank: Vàng III

Nổi bật: trắng 100%

Hình ảnh chi tiết của tài khoản LIÊN QUÂN MOBILE #65211