NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #47642

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 4,800,000 VNĐ
TIỀN CARD: 6,000,000 VNĐ

Máy chủ: 9 Sao

Hành tinh: Trái đất

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: Nick Trùm 9server VIP hơn cả chumpksv7, NỘi tại Khủng nhất Không đối thủ !

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #47642