LIÊN QUÂN MOBILE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #57740

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 64,000 VNĐ
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ

Đã bán lúc: 09/03/2021 01:29

Bảng ngọc: 90

Vàng: 800

Ruby: 800

Quân huy: 0

Rank: Bạch Kim V

Nổi bật: Skin ss

Hình ảnh chi tiết của tài khoản LIÊN QUÂN MOBILE #57740