NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #51262

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 3,200,000 VNĐ
TIỀN CARD: 4,000,000 VNĐ

Máy chủ: 8 Sao

Hành tinh: Xayda

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: xd sv8 ngon kèm 900 ngọc hơn 300t vàng đồ gồm sét hp xd ct 2 nón găng ll 5 sao 25% tnsm jay tl xd 25% hp đệ kèm sét tnsm 45% ( thần linh) găng thần linh 9% sd nhẫn tl hình

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #51262