LIÊN QUÂN MOBILE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #65220

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 32,000 VNĐ
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ

Đã bán lúc: 10/04/2021 06:57

Bảng ngọc:

Vàng:

Ruby:

Quân huy:

Rank: Vàng III

Nổi bật: trắng 100%

Hình ảnh chi tiết của tài khoản LIÊN QUÂN MOBILE #65220