NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #35310

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 4,800,000 VNĐ
TIỀN CARD: 6,000,000 VNĐ

Máy chủ: 1 Sao

Hành tinh: Namek

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: sắp full 2 set hủy diệt - sắp full cải trang - full nhiệm vụ - full skill - full sức mạnh nói chung là full sương sương

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #35310