NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #62966

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 800,000 VNĐ
TIỀN CARD: 1,000,000 VNĐ

Máy chủ: 1 Sao

Hành tinh: Xayda

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: glt 5s dư x2 99 ta kèm p đao như hình

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #62966