NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #127335

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 14,400 VNĐ
TIỀN CARD: 18,000 VNĐ

Đã bán lúc: 10/12/2021 01:20

Máy chủ: 8 Sao

Hành tinh: Namek

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: Nm đệ nm chỉ số đẹp, dư 1xx ngọc, glt c1

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #127335