LIÊN QUÂN MOBILE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #3360

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 800,000 VNĐ
TIỀN CARD: 1,000,000 VNĐ

Đã bán lúc: 25/03/2021 01:38

Bảng ngọc: 4

Vàng: 20000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Rank: Kim Cương I

Nổi bật: 71 tướng 100skin 105 viên ngọc 3 ,dư 15k mảnh ngọc,dư 22k vàng ,dư 13 thẻ đổi tên,dư 1 đá quý Lili nguyệt mị,Krixi bãi biển,Raz thái,Tulen tân thần,Mu sviet,Maloch robot,Mu đô thần đao,Nak aic,Dạ hội(richter,tulen,tel),...

Hình ảnh chi tiết của tài khoản LIÊN QUÂN MOBILE #3360