NGỌC RỒNG ONLINE - TẦM TRUNG

DichVuGame.Vn được quản lý bởi View6sao TV - Kênh youtube với hơn 200k sub

- Mục Bán Nick Ngọc Rồng sẽ liên tục cập nhật những nick mới tại shop cho tất cả ae có thêm lựa chọn, Mọi nick trên shop đều đăng ký ảo 100%.

 Shop có đầy đủ thể loại như : Nick Siêu Phẩm, Nick Có Set Kích Hoạt, Nick VIP, Nick Có Bông Tai, NICK SƠ SINH, NICK WIN DOANH TRẠI với kho nick đa dạng thoải mái cho anh em lựa chọn.

Ngoài ra shop còn có rất nhiều các dịch vụ khác như: Bán ngọc xanh tự động giá rẻ, Bán vàng tự động, Săn đệ tử, Úp sức mạnh đệ tử, Làm nhiệm vụ, Úp bí kiếp

Lưu ý: Khách hàng cần hỗ trợ hoặc khiếu nại vui lòng liên hệ fanpage ở góc phải màn hình

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Đăng ký
Bông tai
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 352,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 440,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 184,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 230,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 88,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 110,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 112,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 140,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 496,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 620,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 232,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 290,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 72,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 90,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 216,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 270,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 176,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 220,000 VNĐ