RANDOM NGỌC RỒNG SƠ CẤP

DichVuGame.Vn được quản lý bởi View6sao TV - Kênh youtube với hơn 200k sub

Random sơ cấp Game Ngọc Rồng Online quay 50k khi quay 100% sẽ trúng nick !
Tỷ lệ nick có bông tai 30%
Phần thưởng các bạn có thể nhận được là những nick ở dưới
Ngoài ra các bạn có thể thử vận may với Random Ngọc Rồng VIP để có cơ hội nhận được nick từ VIP đến siêu VIP

;

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 799,999 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 999,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 799,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 999,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 799,999 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 999,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 799,999 VNĐ
Máy chủ: 10 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 999,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 799,920 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 999,900 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 799,920 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 999,900 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 760,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 950,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 760,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 950,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 720,000 VNĐ
Máy chủ: 9 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 720,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 720,000 VNĐ
Máy chủ: 9 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 720,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 720,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 720,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 720,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 720,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 720,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 720,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 720,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 719,999 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 899,999 VNĐ