RANDOM NGỌC RỒNG SƠ CẤP

DichVuGame.Vn được quản lý bởi View6sao TV - Kênh youtube với hơn 200k sub

Random sơ cấp Game Ngọc Rồng Online quay 50k khi quay 100% sẽ trúng nick !
Tỷ lệ nick có bông tai 30%
Phần thưởng các bạn có thể nhận được là những nick ở dưới
Ngoài ra các bạn có thể thử vận may với Random Ngọc Rồng VIP để có cơ hội nhận được nick từ VIP đến siêu VIP

;

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 264,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 330,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 264,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 330,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 264,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 330,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 256,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 320,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 256,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 320,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 256,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 320,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 256,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 320,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 256,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 320,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 256,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 320,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 256,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 320,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 256,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 320,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 255,999 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 319,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 248,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 310,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 112,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
TIỀN CARD: 140,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 112,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
TIỀN CARD: 140,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 104,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ