RANDOM NGỌC RỒNG SƠ CẤP

DichVuGame.Vn được quản lý bởi View6sao TV - Kênh youtube với hơn 200k sub

Random sơ cấp Game Ngọc Rồng Online quay 50k khi quay 100% sẽ trúng nick !
Tỷ lệ nick có bông tai 30%
Phần thưởng các bạn có thể nhận được là những nick ở dưới
Ngoài ra các bạn có thể thử vận may với Random Ngọc Rồng VIP để có cơ hội nhận được nick từ VIP đến siêu VIP

;

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 558,400 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 698,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 558,400 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 698,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 558,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 698,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 558,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 698,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 552,000 VNĐ
Máy chủ: 9 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 690,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 551,999 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 689,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 536,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 670,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 528,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 660,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 528,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 660,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 527,200 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 659,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 527,200 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 659,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ