RANDOM NGỌC RỒNG VÍP

DichVuGame.Vn được quản lý bởi View6sao TV - Kênh youtube với hơn 200k sub

Random cao cấp Game Ngọc Rồng Online quay 200k khi quay sẽ trúng Nick siêu ngon
Tỷ lệ nick có bông tai 90% CỰC CAO
Phần thưởng có thể nhận được các bạn xem ở dưới
Tiền nào của đấy vòng quay 200k SIÊU VIP toàn ra nick ngon đảm bảo 100%

;

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 7,600,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 9,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 6,400,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 8,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 6,000,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 7,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,440,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 4,300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,360,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 4,200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,359,984 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 4,199,980 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,200,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 4,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,199,984 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 3,999,980 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,800,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 3,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,800,000 VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 3,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,480,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 3,100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,440,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 3,050,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,400,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 3,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,400,000 VNĐ
Máy chủ: 9 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 3,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,400,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 3,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,400,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 3,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,398,400 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,998,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,360,000 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,950,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,320,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,900,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 2,320,000 VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,900,000 VNĐ