RANDOM NGỌC RỒNG VÍP

DichVuGame.Vn được quản lý bởi View6sao TV - Kênh youtube với hơn 200k sub

Random cao cấp Game Ngọc Rồng Online quay 200k khi quay sẽ trúng Nick siêu ngon
Tỷ lệ nick có bông tai 90% CỰC CAO
Phần thưởng có thể nhận được các bạn xem ở dưới
Tiền nào của đấy vòng quay 200k SIÊU VIP toàn ra nick ngon đảm bảo 100%

;

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 7,200,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 9,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 6,000,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 7,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 5,600,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 7,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 5,200,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 6,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 5,000,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 6,250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,640,000 VNĐ
Máy chủ: 10 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 5,800,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,560,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 5,700,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,479,992 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 5,599,990 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,400,000 VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 5,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,000,000 VNĐ
Máy chủ: 10 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 5,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,000,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 5,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 4,000,000 VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 5,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,999,992 VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 4,999,990 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,760,000 VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 4,700,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,680,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 4,600,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,648,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 4,560,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,520,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 4,400,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,440,000 VNĐ
Máy chủ: 10 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa v.v
Bông tai:
TIỀN CARD: 4,300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,280,000 VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 4,100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 3,200,000 VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 4,000,000 VNĐ