1. Chào mừng bạn đến với dichvugame.vn. Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ sau đây trước khi sử dụng dịch vụ tại trang wed này, để bạn biết được các quyền lợi và các quyền pháp lí của các bạn.
  2. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm tại Trang Web này hoặc các dịch vụ được cung cấp bởi Trang Web và Bất kỳ tính năng mới nào được thêm vào hoặc để tăng cường Các Dịch Vụ đều phải tuân thủ các Điều Khoản Dịch Vụ này.
  3. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với Tài khoản giao dịch của mình sau khi đã hoàn tất thay đổi thông tin hoặc khi đã giao dịch thành công.
  4. Dichvugame.vn có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ, Trang Web này, hoặc Tài Khoản của bạn sẽ được xem là sự chấp nhận, không rút lại đối vớicác điều khoản chỉnh sửa đó.
  5. Dichvugame.vn có quyền thay đổi, điều chỉnh, đình chỉ hoặc ngưng bất kỳ phần nào của Trang Web này hoặc Các Dịch Vụ vào bất kỳ lúc nào. Dichvugame cũng có thể toàn quyền áp dụng giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Trang Web hoặc Các Dịch Vụ mà không cần thông báo hoặc phải chịu trách nhiệm pháp lý.
  6. Dichvugame.vn có quyền từ chối giao dịch hoặc từ chối nhận Các Dịch Vụ vì bất kể lí do gì

Thống Kê