NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #49023

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 1,278,400 VNĐ
TIỀN CARD: 1,598,000 VNĐ

Máy chủ: 8 Sao

Hành tinh: Xayda

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: Găng hủy diệt sd cao ngon 4s. Có 2 giáp tl 1 và 3. Cải trang nhiều dư sài. Nội tại ngon. Ct vip hsd. Đệ full sdg vs hpg quá ngon. Quáaaa rẻeee

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #49023