NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #157442

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 6,000,000 VNĐ
TIỀN CARD: 7,500,000 VNĐ

Máy chủ: 6 Sao

Hành tinh: Namek

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: Siêu phẩm namec sv6 , 2 ghd c7 7s , 2 thỏ , all ct vv hết , kèm 2 set sđ sư và đệ 4s , ăn full item đc 633k sđ như ảnh

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #157442