NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #170519

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 136,000 VNĐ
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ

Đã bán lúc: 28/11/2022 07:07

Máy chủ: 5 Sao

Hành tinh: Xayda

Đăng ký: Ảo

Bông tai: Không

Nổi bật: Xd sv5, kèm 400tr vàng và 206 ngọc, đệ ma bư, all ct vv , quá rẻ

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #170519