NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #153637

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 2,800,000 VNĐ
TIỀN CARD: 3,500,000 VNĐ

Máy chủ: 5 Sao

Hành tinh: Namek

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: Siêu phẩm namec Sv5 , 2 găng hủy diệt c7 6s , thỏ vv, ct x3 x4 , phụ kiện đầy đủ hết

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #153637