NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #73238

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 111,920 VNĐ
TIỀN CARD: 139,900 VNĐ

Máy chủ: 7 Sao

Hành tinh: Namek

Đăng ký:

Vật phẩm: Găng

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: Ngon

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #73238