NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #143556

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 3,280,000 VNĐ
TIỀN CARD: 4,100,000 VNĐ

Máy chủ: 6 Sao

Hành tinh: Trái đất

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: Siêu trái đất : cải trang kín rương full vv Phụ kiện đầy đủ 2 găg hủy diệt c7 5s sd cực vip . Skill full 7

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #143556