NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #72781

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 48,000 VNĐ
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ

Đã bán lúc: 08/05/2021 09:21

Máy chủ: 2 Sao

Hành tinh: Namek

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Sét PST: Không

Nổi bật: Mê chưa

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #72781