NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #170513

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 1,440,000 VNĐ
TIỀN CARD: 1,800,000 VNĐ

Máy chủ: 4 Sao

Hành tinh: Namek

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: Siêu phẩm nm sv4, 2 thỏ vv , 2 găng c7 4s sđ, kèm đồ, đệ sét sức đánh 4s áo wan jay, 309 ngọc quá rẻ

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #170513