Mã Số: 295, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 5 Sao, TN: , SM: 510, Khác: ct fide3 ,dra ... gtlc1 - skill 2 antomic, TCSR/ATM: 160, CARD: 200
Mã Số: 294, Xem Ảnh, Phái: Namếc, SV: 5 Sao, TN: , SM: 10 tỷ, Khác: Ct&avt : avt pic,calick,fide3, cell2, số 1 ( 50% tđ chạy),dra,vh, mập.... Pk: Bt, csđb, thú cưỡi víp, glt2 5% hut ki, rd ấn tinh - cáp sun đặc biết - skill kame 7 , tdhs2, TCSR/ATM: 700, CARD: 890
Mã Số: 292, Xem Ảnh, Phái: Namếc, SV: 3 Sao, TN: , SM: x Triệu, Khác: Set ốc tiêu bất tử cực hiếm, Bất tử cho bản thân và tất cả mọi người xung quanh, TCSR/ATM: 3tr500k, CARD: 4tr200k
Mã Số: 290, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 1 Sao, TN: , SM: 27 tỷ , Khác: CT: cell 3, cell 2, Avata VÍP, bông tai, vô hình, drakula... PK: ván bay víp, giáp ltc2 2s cực ngon, kill víp , TCSR/ATM: 550k, CARD: 700k
Mã Số: 289, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 3 Sao, TN: , SM: 20 tỷ, Khác: Bông tai, glt 2s ngon, x2 drakula, ct kuku, ở dơ, thú cưỡi cực víp, Đệ MA BƯ hiếm ngon..., TCSR/ATM: 350k, CARD: 420k
Mã Số: 271, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 5 Sao, TN: , SM: 1ty 5, Khác: nhiều cải trang : bông băng, vô hình ,dra,apk ........, đồ , bông tai....., TCSR/ATM: 360, CARD: 440
Mã Số: 259, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 5 Sao, TN: , SM: 5 triệu, Khác: CT dracula. vô hình ...đệ sơ sinh , TCSR/ATM: 220k, CARD: 270k
Mã Số: 258, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 1 Sao, TN: , SM: 5 ty 1, Khác: bông tai , ct vô hình ,fire c3,dra , tho dau bac...... skill đệ : atm 7 -thai duong ha san....., TCSR/ATM: 600, CARD: 750
Mã Số: 256, Xem Ảnh, Phái: Namếc, SV: 4 Sao, TN: , SM: 29 tỷ, Khác: Ct: cell 3, bông tai, Sikll 77777636, Đệ kame7, tdhs..., TCSR/ATM: 1100k, CARD: 1350k
Mã Số: 255, Xem Ảnh, Phái: Namếc, SV: 5 Sao, TN: , SM: 20 tỷ, Khác: Ct dra,vh,bông tai set sm tn đệ tử. set ki sư phu đệ tử. đệ hp bằng ki. kill anto7, TDHS7, , TCSR/ATM: 750k, CARD: 900k
1
Thống Kê