Mã Số: 249, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 5 Sao, TN: , SM: 7 tỷ 8, Khác: bông tai, cải trang : vô hình ,adr 13,calich ,dra. đệ atomic (6) ........, TCSR/ATM: 320, CARD: 400
Mã Số: 248, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 4 Sao, TN: không rõ, SM: 560tr, Khác: , TCSR/ATM: 80k, CARD: 100k
Mã Số: 247, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 6 Sao, TN: , SM: , Khác: gtl c1, adr 15, vô hình.. , có đệ, TCSR/ATM: 100, CARD: 120
Mã Số: 245, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 1 Sao, TN: tn sc1, SM: , Khác: bông tai, thu vip ,gtl cải trang : dra,ct số 2, có đệ ....., TCSR/ATM: 300, CARD: 370
Mã Số: 246, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 4 Sao, TN: , SM: 1ty7, Khác: bông tai,gtlc1,pgg,thu cuoi vip, cải trang :x2 adr13,ard 14,super bojack,ct số 3,skil sp 77742034(khỉ 4). đệ tử : kamejoko (6), TCSR/ATM: 450, CARD: 560
Mã Số: 244, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 5 Sao, TN: không rõ, SM: 650tr, Khác: ct dracula,mèo,ninja áo tím,đệ 400tr, TCSR/ATM: 220k, CARD: 270k
Mã Số: 243, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 1 Sao, TN: , SM: 3 tỷ 6, Khác: ct dra ski 77731034 dt 1tỉ2 sm kame7, TCSR/ATM: 350k, CARD: 420k
Mã Số: 242, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 1 Sao, TN: không rõ, SM: 6 tỉ, Khác: bông tai,đệ 1ti5, TCSR/ATM: 350k, CARD: 420k
Mã Số: 241, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 3 Sao, TN: không rõ, SM: 6 tỉ, Khác: bông tai,đệ 4tỉ5 kame7,ct dracula,vô hình ,fize3,mập,hôi,thiên xin hằng,apk13, TCSR/ATM: 600k, CARD: 720k
Mã Số: 240, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 2 Sao, TN: không rõ, SM: 2 tỉ, Khác: đt 37tr ct kuku androi 13,dư 187 ngọc, TCSR/ATM: 170k, CARD: 220k
1
Thống Kê