Mã Số: 254, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 3 Sao, TN: , SM: 8 tỷ, Khác: Max 3 dòng, Nhiều công thức bong bang, dra, androi 13, 14 15. De tu 539tr sm, kill 2 antomic c4. Dau 6, nv pic poc, TCSR/ATM: 320k, CARD: 400k
Mã Số: 252, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 4 Sao, TN: 148tr, SM: 150tr, Khác: tiềm năng đi giải siêu cấp 2 trùm vô địch, nhiều ct,đệ 1ti7,bt,còn 250 ngọc,....HP trâu. Đệ TDHS cực ngon, TCSR/ATM: 600k, CARD: 720k
Mã Số: 251, Xem Ảnh, Phái: Namếc, SV: 5 Sao, TN: 3ty 7, SM: , Khác: bông tai, cải trang nhìu ... , đệ 2ty 6 : antomic6-tdhs 3, TCSR/ATM: 600, CARD: 750
Mã Số: 248, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 4 Sao, TN: không rõ, SM: 560tr, Khác: , TCSR/ATM: 80k, CARD: 100k
Mã Số: 245, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 1 Sao, TN: tn sc1, SM: , Khác: bông tai, thu vip ,gtl cải trang : dra,ct số 2, có đệ ....., TCSR/ATM: 300, CARD: 370
Mã Số: 246, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 4 Sao, TN: , SM: 1ty7, Khác: bông tai,gtlc1,pgg,thu cuoi vip, cải trang :x2 adr13,ard 14,super bojack,ct số 3,skil sp 77742034(khỉ 4). đệ tử : kamejoko (6), TCSR/ATM: 450, CARD: 560
Mã Số: 244, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 5 Sao, TN: không rõ, SM: 650tr, Khác: ct dracula,mèo,ninja áo tím,đệ 400tr, TCSR/ATM: 220k, CARD: 270k
Mã Số: 241, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 3 Sao, TN: không rõ, SM: 6 tỉ, Khác: bông tai,đệ 4tỉ5 kame7,ct dracula,vô hình ,fize3,mập,hôi,thiên xin hằng,apk13, TCSR/ATM: 600k, CARD: 720k
Mã Số: 237, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 5 Sao, TN: ko rõ, SM: 7ty8, Khác: có bông tai,đệ 4ti4 , ct dracula,cell2 , vô hình,soi,mập,hôi,pic,..., TCSR/ATM: 650k, CARD: 750k
Mã Số: 235, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 5 Sao, TN: , SM: 2 tỷ, Khác: Nhiem vụ tiêu diệt kuku-mập dau đinh Skill sp :77731034 Cai trang :android 13 Đệ sm 1tir8 :skill :kamejo-ttnl, TCSR/ATM: 450, CARD: 560
1
Thống Kê