Mã Số: 260, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 6 Sao, TN: , SM: 1ty1, Khác: bông tai- , gtl c1 ... skill đệ : atm, TCSR/ATM: 200, CARD: 250
Mã Số: 259, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 5 Sao, TN: , SM: 5 triệu, Khác: CT dracula. vô hình ...đệ sơ sinh , TCSR/ATM: 220k, CARD: 270k
Mã Số: 258, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 1 Sao, TN: , SM: 5 ty 1, Khác: bông tai , ct vô hình ,fire c3,dra , tho dau bac...... skill đệ : atm 7 -thai duong ha san....., TCSR/ATM: 600, CARD: 750
Mã Số: 257, Xem Ảnh, Phái: Namếc, SV: 3 Sao, TN: , SM: 1 tỷ 4, Khác: CT Addr 13, Ct s2, Kill TDHS, TCSR/ATM: 350k, CARD: 440k
Mã Số: 256, Xem Ảnh, Phái: Namếc, SV: 4 Sao, TN: , SM: 29 tỷ, Khác: Ct: cell 3, bông tai, Sikll 77777636, Đệ kame7, tdhs... nhiều ngọc, TCSR/ATM: 1200k, CARD: 1500k
Mã Số: 255, Xem Ảnh, Phái: Namếc, SV: 5 Sao, TN: , SM: 20 tỷ, Khác: Ct dra,vh,bông tai set sm tn đệ tử. set ki sư phu đệ tử. đệ hp bằng ki. kill anto7, TDHS7, , TCSR/ATM: 750k, CARD: 900k
Mã Số: 245, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 1 Sao, TN: tn sc1, SM: , Khác: bông tai, thu vip ,gtl cải trang : dra,ct số 2, có đệ ....., TCSR/ATM: 300, CARD: 370
Mã Số: 246, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 4 Sao, TN: , SM: 1ty7, Khác: bông tai,gtlc1,pgg,thu cuoi vip, cải trang :x2 adr13,ard 14,super bojack,ct số 3,skil sp 77742034(khỉ 4). đệ tử : kamejoko (6), TCSR/ATM: 450, CARD: 560
Mã Số: 244, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 5 Sao, TN: không rõ, SM: 650tr, Khác: ct dracula,mèo,ninja áo tím,đệ 400tr, TCSR/ATM: 220k, CARD: 270k
Mã Số: 241, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 3 Sao, TN: không rõ, SM: 6 tỉ, Khác: bông tai,đệ 4tỉ5 kame7,ct dracula,vô hình ,fize3,mập,hôi,thiên xin hằng,apk13, TCSR/ATM: 600k, CARD: 720k
1
Thống Kê