Mã Số: 360, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 2 Sao, TN: , SM: hơn 800 triệu, Khác: gtlc1, cải trang adr 13,adr20 .... skin atm cap 1, TCSR/ATM: 100, CARD: 120
Mã Số: 358, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 3 Sao, TN: , SM: 35 tỷ đệ 17 tỷ, Khác: CT PK: Bông tai, Cell con, cell 3, Quần thần xayda, Set hp 70 %, Set sđ 40 %, Đệ kame 7 TDHS max ngon, TCSR/ATM: 1400k, CARD: 1750k
Mã Số: 355, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 1 Sao, TN: , SM: , Khác: Sp 30ti đt 1tr7 mới đổi ct như ảnh tk max ão skill ngon 77775555 ct như ảnh fide 3 ở dơ afk 15 số 3 số 2 pk bôg tai gtl 5% hp, TCSR/ATM: 270, CARD: 330
Mã Số: 354, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 5 Sao, TN: , SM: 25 tỷ, Khác: bông tai gtlc1, cải trang : mèo ,vô hình,dra,yadrat, poc ... atmc7-ttnl, TCSR/ATM: 800, CARD: 1000
Mã Số: 223, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 5 Sao, TN: Max 3 dòng, SM: 35 tỷ, Khác: Siêu Phẩm xayda Sv5 đủ thể loại Ct, TCSR/ATM: , CARD:
Mã Số: 353, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 4 Sao, TN: , SM: hơn 2 tỷ, Khác: bông tai ... ,skin kame-tdhs, TCSR/ATM: 320, CARD: 400
Mã Số: 247, Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 5 Sao, TN: , SM: 3 tỷ 8, Khác: bông tai , giáp tập luyện cấp 2 , cải trang : cell3,thành santa, adr 15 .. galick5-kame7-tdhs1, TCSR/ATM: 700, CARD: 890
Mã Số: 343 (0982370xxx cọc 450k Card), Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 3 Sao, TN: dư 4 tỷ, SM: 27 tỷ , Khác: CT PK: Bông tai, cell con, cell 3, glt 3s ngon, Kill vip gần max nhiều cải trang, TCSR/ATM: 1200k, CARD: 1500k
Mã Số: 205, Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 1 Sao, TN: , SM: 30 tỷ, Khác: Max Hết Tất Cả, TCSR/ATM: 2 triệu, CARD: 2 triệu 5
Thống Kê