LIÊN QUÂN MOBILE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #65189

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 40,000 VNĐ
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ

Đã bán lúc: 16/04/2021 04:44

Bảng ngọc: 1

Vàng: 1

Ruby: 1

Quân huy: 1

Rank: Vàng III

Nổi bật: trắng 100%

Hình ảnh chi tiết của tài khoản LIÊN QUÂN MOBILE #65189