DANH MỤC GAME

NGỌC RỒNG NICK SƠ SINH

Số tài khoản: 9000

Đã bán: 13948

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 1159

Đã bán: 13172

NICK WIN DOANH TRẠI

Số tài khoản: 181

Đã bán: 700

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 512

Đã bán: 1454

THƯỜNG

Số tài khoản: 223

Đã bán: 589

VIP

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

VIP

Số tài khoản: 69

Đã bán: 832

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 0

Đã bán: 4

THỬ VẬN MAY

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 35341

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 30915

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 47

Hoàn thành: 37

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 1979

Hoàn thành: 1736

ÚP SỨC MẠNH ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 602

Hoàn thành: 482

UP SỨC MẠNH SƯ PHỤ

Tổng giao dịch: 103

Hoàn thành: 55

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 807

Hoàn thành: 695

NHẬP NICK NRO

Tổng giao dịch: 1996

Hoàn thành: 1886