DANH MỤC GAME

NICK SƠ SINH + NICK WIN + NICK ZIN

Số tài khoản: 5253

Đã bán: 5975

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 2064

Đã bán: 5861

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 103

Đã bán: 324

THƯỜNG

Số tài khoản: 103

Đã bán: 269

VIP

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

VIP

Số tài khoản: 98

Đã bán: 380

Đang cập nhật

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

Đang cập nhật

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

THỬ VẬN MAY

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 15931

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 14280

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 14

Hoàn thành: 11

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 853

Hoàn thành: 718

ÚP SỨC MẠNH ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 249

Hoàn thành: 192

UP SỨC MẠNH SƯ PHỤ

Tổng giao dịch: 56

Hoàn thành: 30

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 401

Hoàn thành: 335

NHẬP NICK NRO

Tổng giao dịch: 1996

Hoàn thành: 1886