DANH MỤC GAME

NICK SƠ SINH + NICK WIN + NICK ZIN

Số tài khoản: 4812

Đã bán: 6953

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 2559

Đã bán: 6949

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 302

Đã bán: 385

THƯỜNG

Số tài khoản: 92

Đã bán: 298

VIP

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

VIP

Số tài khoản: 89

Đã bán: 395

Đang cập nhật

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

Đang cập nhật

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

THỬ VẬN MAY

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 18184

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 17443

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 14

Hoàn thành: 11

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 1028

Hoàn thành: 859

ÚP SỨC MẠNH ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 287

Hoàn thành: 232

UP SỨC MẠNH SƯ PHỤ

Tổng giao dịch: 60

Hoàn thành: 30

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 478

Hoàn thành: 405

NHẬP NICK NRO

Tổng giao dịch: 1996

Hoàn thành: 1886