NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #53429

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 48,000 VNĐ
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ

Đã bán lúc: 01/03/2021 11:17

Máy chủ: 6 Sao

Hành tinh: Namek

Đăng ký:

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh

Nổi bật: set tnsm nm + rd 10%/1

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #53429