NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #4498

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 2,400,000 VNĐ
TIỀN CARD: 3,000,000 VNĐ

Máy chủ: 7 Sao

Hành tinh: Xayda

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: Có 1200 ngọc hs

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #4498