NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #156946

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 7,600,000 VNĐ
TIỀN CARD: 9,500,000 VNĐ

Máy chủ: 8 Sao

Hành tinh: Xayda

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: Xd - sv8 Siêu phẩm xd sét kakarot full 5s sđ, dư 1 jay 4s kkr, 1 jay chưa ép, ghd đệ c7 4s , kèm full đồ đệ 4s sđ rada 5s sđ, ct hít vv, thỏ vv, all ct vv ja mắc rẻ luôn

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #156946