DANH MỤC GAME

NGỌC RỒNG NICK SƠ SINH

Số tài khoản: 19542

Đã bán: 26383

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 2390

Đã bán: 23476

NICK WIN DOANH TRẠI

Số tài khoản: 63

Đã bán: 1249

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 917

Đã bán: 6385

THƯỜNG

Số tài khoản: 104

Đã bán: 1738

VIP

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

VIP

Số tài khoản: 543

Đã bán: 3148

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 0

Đã bán: 4

THỬ VẬN MAY

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 75797

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 73650

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 318

Hoàn thành: 270

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 3670

Hoàn thành: 3156

ÚP SỨC MẠNH ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 1157

Hoàn thành: 923

UP SỨC MẠNH SƯ PHỤ

Tổng giao dịch: 204

Hoàn thành: 114

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1398

Hoàn thành: 1221

NHẬP NICK NRO

Tổng giao dịch: 1996

Hoàn thành: 1886