DANH MỤC GAME

NGỌC RỒNG NICK SƠ SINH

Số tài khoản: 19658

Đã bán: 26180

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 2675

Đã bán: 23248

NICK WIN DOANH TRẠI

Số tài khoản: 65

Đã bán: 1247

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 1020

Đã bán: 6251

THƯỜNG

Số tài khoản: 98

Đã bán: 1696

VIP

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

VIP

Số tài khoản: 619

Đã bán: 3047

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 0

Đã bán: 4

THỬ VẬN MAY

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 74200

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 71904

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 315

Hoàn thành: 268

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 3645

Hoàn thành: 3133

ÚP SỨC MẠNH ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 1153

Hoàn thành: 919

UP SỨC MẠNH SƯ PHỤ

Tổng giao dịch: 196

Hoàn thành: 111

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1390

Hoàn thành: 1217

NHẬP NICK NRO

Tổng giao dịch: 1996

Hoàn thành: 1886