DANH MỤC GAME

NGỌC RỒNG NICK SƠ SINH

Số tài khoản: 13415

Đã bán: 23502

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 2779

Đã bán: 21269

NICK WIN DOANH TRẠI

Số tài khoản: 84

Đã bán: 1211

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 810

Đã bán: 5118

THƯỜNG

Số tài khoản: 118

Đã bán: 1605

VIP

Số tài khoản: 0

Đã bán: 0

VIP

Số tài khoản: 628

Đã bán: 2407

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 0

Đã bán: 4

THỬ VẬN MAY

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 61414

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 51334

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 277

Hoàn thành: 234

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 3250

Hoàn thành: 2820

ÚP SỨC MẠNH ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 1033

Hoàn thành: 833

UP SỨC MẠNH SƯ PHỤ

Tổng giao dịch: 178

Hoàn thành: 102

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1304

Hoàn thành: 1136

NHẬP NICK NRO

Tổng giao dịch: 1996

Hoàn thành: 1886