NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #96829

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 3,200,000 VNĐ
TIỀN CARD: 4,000,000 VNĐ

Đã bán lúc: 21/08/2021 06:57

Máy chủ: 7 Sao

Hành tinh: Trái đất

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: kèm đồ sd 12%, cả ngọc, 2 thỏ vv, nội tại 138%

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #96829