NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #65208

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 318,400 VNĐ
TIỀN CARD: 398,000 VNĐ

Đã bán lúc: 17/04/2021 01:04

Máy chủ: 7 Sao

Hành tinh: Namek

Đăng ký:

Vật phẩm: Sét đồ

Loại đồ: Sức đánh

Nổi bật: Rẻ

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #65208