NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #73673

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 96,000 VNĐ
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ

Đã bán lúc: 10/05/2021 12:32

Máy chủ: 7 Sao

Hành tinh: Namek

Đăng ký: Ảo

Bông tai: Không

Nổi bật: Tặng all đồ và ngọc rồng 2s

Hình ảnh chi tiết của tài khoản NGỌC RỒNG ONLINE #73673